Invitatie la Mediere. Sedinta de informare privind medierea

În temeiul art. 43 din Legea nr. 192/2006, partile conflictului de drepturi se prezinta împreuna la mediator. Daca se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, adreseaza celeilalte parti o invitatie scrisa în vederea acceptarii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Invitatia la mediere se transmite prin mijloace care sa asigure confirmarea primirii textului, cum ar fi prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax, e-mail.

În cazul imposibilitatii de prezentare a partii convocate la mediere, mediatorul poate stabili, la cerere, o noua data pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor parti.

Daca una dintre parti refuza, în scris, în mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei ori nu se prezinta de doua ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata (art. 43).

In aceasta etapa mediatorul urmeaza sa stabileasca masura în care conflictul poate fi solutionat prin mediere. Având în vedere faptul ca scopul fundamental al medierii îl constituie realizarea unui acord între parti, în aceasta etapa preliminara încheierii contractului de mediere, mediatorul trebuie doar sa stabileasca daca obiectul conflictului are caracter "tranzactionabil".

Nerespectarea acestei obligatii este sanctionata cu inadmisibilitatea cererii de chemare in judecata: ``instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea , anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop``

Introducerea unei actiuni in justitie, dupa 1 august 2013, va putea fi respinsa ca inadmisibila daca partea nu a indeplinit obligatia de a participa la sedinta de informare privind medierea:

- inaintea introducerii cerererii de chemare in judecata;

- dupa introducerea cererii de chemare in judecata;

- sau pana la termenul dat de instanta in acest scop.