Proces verbal de informare

Prin acest proces-verbal partea/partile sunt informate gratuit cu privire la mediere si avantajele acesteia conform Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata, a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si a Legii nr. 115/2012. [descarca]